بهترين راه براي پيش بيني آينده آن است كه خودمان آن را بسازيم


لیست تجهيزات شبكه NWP تايوان با ضمانت تست فلوك

کد  فنی شرح قیمت
NWP Copper Cables
NCAT5E کابل شبکه  NWP Cat5e+ UTP, 380 MHz  Call
NCAT6 کابل شبکه  NWP Cat6+ UTP, 650 MHz  Call
NCAT5ESFTP کابل شبکه  NWP Cat5e+ SFTP, 450 MHz , 305m  Call
RG58N کابل کواکسیال  NWP Coaxial RG58 A/U , Dual Shield 95%, 50 ohm , 500m  Call
RG59N کابل کواکسیال  NWP Coaxial RG59 /U , Dual Shield 95%, 75 ohm , 500m  Call
NWP Keystone Jack & Face Plate & Back Box & Surface Mount Box
KJ19CE کیستون  NWP Cat5e+ UTP , Tool-Less Call
KJ19C6 کیستون  NWP Cat6+ UTP , Tool-Less Call
AKJ8FS کیستون  NWP Cat5e+ STP Call
KJFSC6ATL10G کیستون  NWP Cat6A (10G) STP , Tool-Less Call
TOKARF1 فیس پلیت  NWP Face Plate ,A-Type, In Wall , 1 Port , 80*80 Call
TOKARF2 فیس پلیت  NWP Face Plate ,A-Type, In Wall , 2 Port , 80*80 Call
R1ROKAR فیس پلیت  NWP Face Plate ,B-Type, 45D , 1 Port , 86*86 Call
R2ROKAR فیس پلیت  NWP Face Plate ,B-Type, 45D , 2 Port , 86*86 Call
AAKL1 فیس پلیت  NWP Face Plate ,B-Type, 1 Port , 86*86 Call
AAKL2 فیس پلیت  NWP Face Plate ,B-Type, 2 Port , 86*86 Call
BOXA بک باکس  NWP Back Box ,For All A-Type Face Plates , 80*80*42 Call
BOXB بک باکس  NWP Back Box ,For All B-Type Face Plates , 80*80*42 Call
AKE341A باکس روکار  تک پورت NWP Free Mini Surface Mount Box , 1 Port Call
AKE342A باکس روکار  دو پورت NWP Free Mini Surface Mount Box , 2 Port Call
NWP Patch Panel UTP,STP & NWP Voice Panel
AP16ACE پچ پنل NWP Patch Panel , Cat5e+ , UTP , 45D, Loaded, 16 Ports Call
AKPH24TCE پچ پنل NWP Patch Panel , Cat5e+ , UTP , 90D, Loaded, 24 Ports Call
AKSA24ACE پچ پنل NWP Patch Panel , Cat5e+ , UTP , 45D, Loaded, 24 Ports Call
AIP24CE پچ پنل NWP Patch Panel , Cat5e+ , UTP , 90D, Loaded, Modular , 24 Ports Call
AP48ACE پچ پنل NWP Patch Panel , Cat5e+ , UTP , 45D, Loaded, 48 Ports Call
AKSA24AC6 پچ پنل NWP Patch Panel , Cat6+ , UTP , 45D, Loaded, 24 Ports Call
48TSC6 پچ پنل NWP Patch Panel , Cat6+ , UTP , 90D, Loaded, 48 Ports Call
AKY50824P فریم پچ پنل NWP Cat5e+ & Cat6+ , UTP , 90D, UnLoaded, 24 Ports Call
APPSB24CE پچ پنل NWP Patch Panel , Cat5e+ , STP , 90D, Loaded, 24 Ports Call
APF24T پچ پنل NWP Patch Panel, Cat5e+ ,STP 90D, Loaded, 24 Ports, LED indicator Call
KSNTPANELSTP فریم پچ پنل NWP Cat6A (10G) , STP , 90D, UnLoaded, 24 Ports Call
ASY509 پچ پنل تلفن NWP Voice Panel , With LED indicator, 25 Ports Call
NWP Patch Cable UTP, FTP,SFTP
PU60CE پچ کورد  NWP , Cat5e+ , UTP ,550MHz , 60 cm Call
PU1MCE پچ کورد  NWP , Cat5e+ , UTP ,550MHz , 1 m Call
PU2MCE پچ کورد  NWP , Cat5e+ , UTP ,550MHz , 2 mCall
PU3MCE پچ کورد  NWP , Cat5e+ , UTP ,550MHz , 3 m Call
PU5MCE پچ کورد  NWP , Cat5e+ , UTP ,550MHz , 5 m Call
PU60C6 پچ کورد  NWP , Cat6+ , UTP ,550MHz , 60 cm Call
PU1MC6 پچ کورد  NWP , Cat6+ , UTP ,550MHz , 1 m Call
PU2MC6 پچ کورد  NWP , Cat6+ , UTP ,550MHz , 2 m Call
PU3MC6 پچ کورد  NWP , Cat6+ , UTP ,550MHz , 3 m Call
PU5MC6 پچ کورد  NWP , Cat6+ , UTP ,550MHz , 5 m Call
PF60CE پچ کورد  NWP , Cat5e+ , STP ,550MHz , 60 cm Call
PF1MCE پچ کورد  NWP , Cat5e+ , STP ,550MHz , 1 m Call
PF2MCE پچ کورد  NWP , Cat5e+ , STP ,550MHz , 2 mCall
PF3MCE پچ کورد  NWP , Cat5e+ , STP ,550MHz , 3 m Call
PS60C6 پچ کورد  NWP , Cat6+ , STP ,550MHz , 60 cm Call
PS1MC6 پچ کورد  NWP , Cat6+ , STP ,550MHz , 1 m Call
PS3MC6 پچ کورد  NWP , Cat6+ , STP ,550MHz , 3 m Call
PS5MC6 پچ کورد  NWP , Cat6+ , STP ,550MHz , 5 m Call
  Modular Plug & Wiring Adapter  
PL8CEN کانکتور NWP RJ-45 , Cat5e+, UTP Call
PL8C6N کانکتور NWP RJ-45 , Cat6+, UTP Call
PL8C6S کانکتور NWP RJ-45 , Cat5e+, STP Call
AKE316CEUS NWP Junction Box ,UTP , Cat5e+ Call
AKE316C6FS NWP Junction Box ,UTP , Cat6+ Call
SR0815 NWP Boot Cover For RJ-45 Call
BNCPC58 NWP BNC Crimp , RG58 , 50 Ohm Call
BNCPC59 NWP BNC Crimp , RG59 , 75 Ohm Call
BNCPC6 NWP BNC Crimp , RG62 , 93 Ohm Call
BNCPCM NWP BNC Crimp , RG6 , Satelight , Female Call
BNCP58 NWP BNC Clamp , RG58 , 50 Ohm Call
BNCP6 NWP BNC Clamp , RG6 , 75  Ohm Call
BNCT NWP BNC , T-Connector Call
BNCTER NWP BNC ,  Terminator ,50 Ohm Call
BNCFM NWP BNC ,  Female , Solder Type Call
BNCR NWP BNC ,  Male to RCA Female(A/V) Convertor Call
  NWP Network Tools  
HT2008 آچار پانچ کانکتور  NWP Crimping Tool , For 4,6,8 pin, RJ45 & RJ12 & RJ11 Call
HT568R آچار پانچ کانکتور  NWP Crimping Tool , For 6,8 pin, RJ45 & RJ11 Call
DL608 آچار پانچ کانکتور  NWP Crimping Tool , For 8 pin, RJ45 Call
HT236PA آچار   NWP Crimping Tool , For BNC RG58, RG59, RG62, RG6 Call
HT364BKR آچار کروز  NWP Punch Down Tool , For Krone & 110D , Hi-Lo Pressure Selector Call
HT501BCall گرد بر  NWP Stripper Tool , For UTP , STP , Flat Cable Call
HT322 NWP Stripper Tool , For Coaxial Cable , RG59,RG58, RG62,RG6 Call
HT223H NWP Stripper Tool,For Fiber Optic, With Three Stripper Guides Call
HT342 NWP Stripper Tool,For Glass Fiber Optic 0.254mm & 0.32mm Call
HT330K NWP Tool Kit , BNC Crimping Call
HTK3032 NWP Tool Kit , For Fiber Optic SC & ST Connectors Call
CT-210 NWP Cable Tester , For RJ45, RJ11, BNC , USB Connector, With LED indicator Call
KT2690 NWP Cable Tester , For Rj45,RJ11,BNC, Length Measurement Call
  NWP Fiber Optic Cable  
NF12MO کابل فیبرنوری مالتی مود ، 12 رشته، 50 میکرون
NWP Fiber Optic Cable , 12 Core , Multi mode , 50 m, Outdoor
Call
NF12SO کابل فیبرنوری سینگل مود ، 12 رشته، 9 میکرون
NWP Fiber Optic Cable , 12 Core , Single mode , 9 m, Outdoor
Call
  NWP Fiber Optic Patch panel & Adapter & Connector  
P12FIBR پچ پنل  فیبر نوری 12 پورت، دابلکس
NWP Patch Panel , Fiber Optic , For SC & ST Duplex Adapter, 12 port
Call
ADSCMM NWP Adapter , Fiber Optic , MM , Duplex , SC Call
ADSCSM NWP Adapter , Fiber Optic , SM , Duplex , SC Call
ADSTMM NWP Adapter , Fiber Optic , MM , Duplex , ST Call
CSCMM NWP Connector , Fiber Optic , MM , SC Call
CSCSM NWP Connector , Fiber Optic , SM , SC Call
  NWP Fiber Optic Patch cable  
SCSCDM1 NWP , Fiber Optic Patch Cord, MM , 50m, Duplex,SC-SC, 1m Call
SCSCDM3 NWP , Fiber Optic Patch Cord, MM , 50m, Duplex,SC-SC,3m Call
SCSCDM10 NWP , Fiber Optic Patch Cord, MM , 50m, Duplex,SC-SC,10m Call
LCLCDM1 NWP , Fiber Optic Patch Cord, MM , 50m, Duplex,LC-LC,1m Call
LCLCDM3 NWP , Fiber Optic Patch Cord, MM , 50m, Duplex,LC-LC,3m Call
LCLCDM10 NWP , Fiber Optic Patch Cord, MM , 50m, Duplex,LC-LC,10m Call
SCLCDM1 NWP , Fiber Optic Patch Cord, MM , 50m, Duplex,SC-LC,1m Call
SCLCDM3 NWP , Fiber Optic Patch Cord, MM , 50m, Duplex,SC-LC,10m Call
SCLCDM10 NWP , Fiber Optic Patch Cord, SM , 9m, Duplex,SC-SC, 1m Call
SCSCDS1 NWP , Fiber Optic Patch Cord, SM , 9m, Duplex,SC-SC,3m Call
SCSCDS3 NWP , Fiber Optic Patch Cord, SM , 9m, Duplex,SC-SC,10m Call
SCSCSDS10 NWP , Fiber Optic Patch Cord, SM , 9m, Duplex,LC-LC,1m Call
LCLCDS1 NWP , Fiber Optic Patch Cord, SM , 9m, Duplex,LC-LC,3m Call
LCLCDS3 NWP , Fiber Optic Patch Cord, SM , 9m, Duplex,LC-LC,10m Call
LCLCDS10 NWP , Fiber Optic Patch Cord, SM , 9m, Duplex,SC-LC,1m Call
SCLCDS1 NWP , Fiber Optic Patch Cord, SM , 9m, Duplex,SC-LC,10m Call
SCPMM-S NWP Pigtail , Fiber Optic, MM , 50m , Simplex ,SC, 3m Call
SCPDS3 NWP Pigtail , Fiber Optic, SM , 9m , Duplex ,SC, 3m Call
     


 

nwp logo
فروش   UPS نصب و راه اندازی شبکه فروش تجهیزات شبکه پشتیبانی مراکز کامپیوتر بهینه سازی وب سایت ارائه مشاوره فنی
ups   یو پی اس طراحی و پیاده سازی شبکه فروش تجهیزات شبکه تعمیر و نگهداری و پشتیبانی مراکز کامپیوتر seo search engine optimization   بهینه سازی صفحات وب

ارائه مشاوره کامپیوتری فناوری اطلاعات it فنی

ادامه مطلب ادامه مطلب ادامه مطلب ادامه مطلب ادامه مطلب ادامه مطلب

درباره ما | تماس با ما | مشتريان ما | خدمات ما | تبادل لينك

همه حقوق براي تدبيرگران پوياپرداز محفوظ است © 1390-1388 TadbirPoya